• šk. rok 2018/2019

    • SVIATOK   SVETLONOSOV

     a 29.októbra 2018  sa už tradične  zišli žiaci 1.až 4. ročníka na zábavnom  popoludní  pod názvom „SVIATOK  SVETLONOSOV“, ktoré zorganizovali p. vychovávateľky ŠKD A.Perzová,  B.Tóthová.Nezabudli sme si pripomenúť históriu a pôvod tohto sviatku. Zapálili sme sviečku a venovali sme tichú spomienku našim blízkym, ktorí už nie sú medzi nami...Potom sme sa už   premenili  na strigôňov , ježibaby, čarodejnice, strašidlá a strašidielka... a zábava mohla začať.Nasledovala  veselá diskotéka počas ktorej si deti mohli zasúťažiť napr. vo fúkaní balónov, balónovom či  metlovom tanci. Nechýbala dobrá nálada, hudba, tanec pohostenie...

     Ďakujeme veľmi pekne p. uč. I. Opálkovej za to, že sa zhostila úlohy DJ a púšťala tie najlepšie pesničky a klipy. Tiež p. uč. E. giovej, p.uč. B. Smolkovej a p.asist. G. Korinekovej za pomoc počas celej akcie.

     ☺☻☺                                                                      A.Perzová

     Deň zdravej výživy

        Dňa 16. októbra sme si opäť pripomenuli 16. október – Svetový deň zdravej výživy.

     Žiakom ročníkov 1. - 4. už bolo známe, že v tento deň musia mať v taške zdravú desiatu,

     z ktorej nesmie chýbať ovocie a zelenina.

        Dievčatá zo 4. ročníka mali za úlohu cez prvú a druhú prestávku kontrolovať žiakom

     desiatu a samozrejme pitný režim.

         Po druhej vyučovacej hodine sme sa presunuli do školskej jedálne, kde už boli pripravené

     vkusne prestreté stoly jednotlivých ročníkov. Pred samotnou ochutnávkou sme si pozreli

     prezentáciu o význame mlieka v našej strave, ktorú nám pripravil p. J. Glemba.

          Potom nás dve rozprávkové kukuričky zaviedli na chodníček plný jesenných

     plodov a samozrejme každá trieda mala možnosť pochváliť sa výtvarnými alebo literárnymi

     prácami. Žiaci 2. ročníka dokonca zhotovili na túto príležitosť „Ovocný domček“.

       Samotná ochutnávka prebehla v príjemnej atmosfére a nezabudli sme ani na naše milé

     pani kuchárky.

         Veľká vďaka patrí triednym učiteľom za motiváciu a pomoc žiakom, tiež rodičom,

     starým rodičom za ochotu prispieť kreatívnymi nápadmi na toto dôležité podujatie.

      

                                                                                                                  Mgr. E. Bögiová  

     Tekvicová paráda

     Dňa 28. septembra 2018 o 16 .00 sa v školskej jedálni už tradične zišli
     rodičia s deťmi ,aby spoločne strávili tvorivé popoludnie. 
     Sme radi ,že táto akcia má čoraz viac fanúšikov a že rodičia si nájdu chvíľku na spoločne strávený čas so svojimi deťmi. Priniesli si so sebou tekvice, tekvičky, pomôcky a dekorácie na tvorenie, vtipné nápady a dobrú náladu ☺. 
     Za krátky čas sa pod ich šikovnými rukami premieňali tekvice
     na originálne diela, ktoré by ste vôbec nečakali...
     Našli sa tu rôzne strašidlá a strašidielka, jednorožec, prasiatko, vtipný pánko slon so sloníčaťom, parádnice, mačička, sova, netopier, a veľa skvelých tvorivých diel. Spoločne sme si nimi vyzdobili areál školy .Neopakovateľnú atmosféru vytvorili svetielka sviečok zapálené v tekviciach...
     Sme veľmi radi , že akcia mala veľký úspech .
     Všetkým šikovným žiakom , mamičkám,ockom, starým rodičom, tetám, strýkom,ktorí sa zúčastnili „TEKVICOVEJ PARÁDY“, strávili s nami príjemné tvorivé popoludnie a vytvorili krásne a originálne tekvicové „diela“.                                                                                                      ĎAKUJEME ☺ 
                                                                  p. vychovávateľky Perzová a Tóthová